DRIVE. Test motivaties.

Binnen 10 minuten weet u eindelijk wat uw kandidaten en werknemers echt motiveert.

Vraag uw demo aan

Het is alsof je hun gedachten leest.

Drive stelt je in staat om eenvoudig te begrijpen wat elk van je kandidaten en werknemers drijft, zodat je de juiste mensen voor de juiste functies in je bedrijf kunt vinden, aannemen en ontwikkelen.

Het zelfdeterminatiemodel.

Drive is gebaseerd op het zelfdeterminatietheoretische model van Deci & Ryan. De stelling is dat het onmogelijk is om iemand op de lange termijn te motiveren door extrinsieke motivaties alleen, zoals compensatie of sociale status. Het benadrukt het belang van intrinsieke motivatie, waaronder de behoefte aan competentie (in staat zijn om te doen wat van ons gevraagd wordt), de behoefte aan autonomie (in staat zijn om zelfstandig uitdagingen te overwinnen door middel van creativiteit) en de behoefte aan verwantschap (omringd zijn door mensen op wie we kunnen vertrouwen voor steun).

PREDICTIVE TECHNOLOGY

Krachtige beslissingen met data.

In minder dan 10 minuten kun je met Drive betrouwbare gegevens verzamelen over wat het gedrag van je kandidaten en werknemers beïnvloedt. Het geeft een rangschikking voor 20 belangrijke motivatiefactoren, geeft de favoriete activiteiten aan, bepaalt hun leiderschapsstijl en de managementstijl waarop ze het best reageren, en de culturele omgeving die ze zoeken. Er is geen andere beoordeling bekend die je zoveel kwaliteitsinformatie in zo’n korte tijd kan geven.

9.3


Gemiddelde testtijd (min)

310


Verzamelde datapunten

Coherentieregeling.

Een krachtig algoritme in onze Drive-test controleert de samenhang van de antwoorden van kandidaten en werknemers en meet nauwkeurig de mate van spontaniteit waarmee ze hun profiel opbouwen. Dit geeft je direct een indicatie van de mate van betrouwbaarheid van de resultaten.

Drive by AssessFirst 92%
Traditional tests 76%

1.21X

Betrouwbaarder

Omdat mensen (zoveel) meer zijn dan hun CV.

Vraag vandaag nog een demo aan.
x<10

10 minuten... en geen minuut meer.

Gemiddeld kost het mensen minder dan 10 minuten om hun DRIVE profiel in te vullen. Als ze klaar zijn, krijgen kandidaten en werknemers hun profielrapport meteen!

20 motivatiefactoren.

De 20 motivatiefactoren die zijn geselecteerd voor Drive geven je inzicht in de situaties die een individu dagelijks opzoekt plus de situaties die hij geneigd is te vermijden.

9 activiteitencategorieën.

Identificeer direct de soorten activiteiten die elke persoon het beste kan uitvoeren.

6 leiderschapsstijlen.

Drive geeft je toegang tot heldere metingen over 6 mogelijke leiderschapsstijlen. Of het nu gaat om de leiderschapsstijl die ze zelf aannemen of de stijl waarop ze het beste reageren, je krijgt inzicht dat hun onboarding, ontwikkeling en status in je bedrijf kan veranderen.

4 cultuurmodellen.

Anticipeer op de werkcultuur waarin iedereen het best tot zijn recht komt en zijn potentieel volledig kan benutten.

3X meer voorspellende kracht.

AssessFirst’s psychometrische kwaliteiten maken het een van de meest krachtige en betrouwbare AI-augmented potential assessment oplossingen op de markt.

[]

PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS

Geldigheid

Onze Drive dataverzamelingsmodule werd ontworpen om de validiteit van onze voorspellingen voor globale efficiëntie op het werk en voor sleutelgedragingen in professionele contexten te maximaliseren.
Onze validiteitsstudies richten zich op inhoudsvaliditeit, constructvaliditeit, criteriumvaliditeit en interculturele equivalentie.

Zie wetenschappelijke bronnen

180


Antwoorditems

.57


Voorspellende waarde (X̅)

PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS

Betrouwbaarheid

Door betrouwbaarheidsindicatoren te berekenen kunnen we de samenhang van de items die gebruikt worden om elk criterium in Drive te beoordelen garanderen, evenals de stabiliteit van de gemeten criteria in de tijd.
Onze betrouwbaarheidsstudies richten zich op de interne consistentie van elk van de schalen (Cronbach’s Alpha), evenals op de test-rest betrouwbaarheid.

Bekijk ons onderzoek

.73


Cronbach's alpha (Mdn)

.74


Test-retest (Mdn)

PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS

Gevoeligheid

Door gevoeligheidsindicatoren te berekenen voor elk van de motivationele criteria die worden beoordeeld door Drive, kunnen we het vermogen van de module om nauwkeurig individuen van elkaar te onderscheiden controleren.

Onze gevoeligheidsstudies richten zich op het bepalen van Deltacoëfficiënten. Gemiddeld zijn deze indicatoren bijna 2 keer zo hoog als de indicatoren die worden aanbevolen door de strengste internationale psychometrische normen.

.43


Delta Coefficient (X̅)

5.4M


Mogelijke configuraties

PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS

Eerlijkheid

We hebben maatregelen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat Drive geen enkele categorie respondenten benadeelt, waaronder het selecteren van criteria die zeer relevant zijn voor professionele contexten en het uitvoeren van een impactstudie om de verkregen resultaten te valideren met betrekking tot leeftijd, geslacht, etniciteit en handicap. We hebben ook de hoeveelheid verzamelde persoonlijke informatie tot een strikt minimum beperkt. Daarnaast voorzien we klanten van voorspellende modellen waarmee ze de resultaten van elke respondent kunnen contextualiseren.

Bekijk onze wetenschappelijke papers

+/-0.5


Afwijking van theoretisch gemiddelde

97399


Geanalyseerde monsters